Đưa linh cữu PGS Văn Như Cương thăm trường Lương Thế Vinh lần cuối