Đưa ngay Hulk Bệu này về hành tinh của nó thôi

Hulk phiên bản thật đây ư?

Siêu hài