Đức Chinh bị đồng ăn hiếp, Tiến Dũng bắn tim cùng nữ sinh Sài thành.

Chinh đen bị đồng đội cho ăn hành, Tiến Dũng bắn tim tặng nữ sinh Sài thành.

Thể thao