Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đến Hà Nội

Tối 14/3 Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đã đến Hà Nội. Ngài có nhiều hoạt động tại các tỉnh, thành từ ngày 14/3 đến 2/4.