Đừng bao giờ cố hiểu phụ nữ

"Sợ anh biết sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết" Nghe vậy là đủ biết phụ nữ dễ hiểu cỡ nào.

 

Theo Thor/Trí thức trẻ

netRADIO     netTV