Dùng công nghệ gì để ngăn hồ Linh Đàm thi công đường vành đai 3 dưới thấp?

Hồ Linh Đàm được đơn vị thi công ngăn đôi để lấy mặt bằng xây dựng, diện tích lòng hồ phía trong phạm vi cọc ván thép dùng để phục vụ thi công, có diện tích xấp xỉ 21.600m2.

Thời sự