Đừng để thầy trò ông Park bị phạt ở trận tiếp Malaysia...