Đụng độ tiếp diễn ở Hong Kong: Cảnh sát bắn đạn cao su giải tán biểu tình