00:00

Dùng kinh tế 'mua chuộc', Trung Quốc vẫn không thể ngăn Pháp hành động trên Biển Đông

TIN LIÊN QUAN