Đúng là ghét nhau, ghét cả đường đi lối về, Nhã bị fan chê: 'Nôn gì mà như phim chưởng'