Đứng lặng giữa biển người kẹt xe suốt sáng ngày 23 Tết

Khắp ngã đường phía Đông Sài Gòn qua các quận Thủ Đức, 9 và 2 xảy ra tình trạng kẹt nghiêm trọng nguyên buổi sáng ngày cúng ông Công ông Táo.

Thời sự