Đừng mắt đen môi đỏ nữa, Ánh Dương hãy là Ánh Dương của ngày hôm qua đi