Đừng mơ Man United sẽ chơi tấn công trước Liverpool!

Liverpool muốn Man United chơi tấn công, cả Premier League muốn Man United chơi tấn công nhưng Mourinho thì không.

Thể thao