Dừng một loạt hoạt động thu phí, Bệnh viện Bạch Mai hướng tới 'xóa sổ' giường yêu cầu