Dùng 'từ điển hội anh em' nói dối vợ và cái kết không thể ngờ

Đi chơi qua đêm, anh chồng cùng hội bạn sử dụng "từ điển hội anh em" để nói dối vợ nhưng không thể ngờ...

 

Theo 2T/Vietnamnet