Đừng yêu khi chưa thật sự cần...

Tình yêu có cũng được, mà không cũng không sao cả. Vì em cứ hạnh phúc vì em được là chính em đi nhé, rồi tình yêu sẽ tự đến.

Siêu hài