Được hỏi 'Bắc Kinh có lo lắng khi Mỹ có thể chấm dứt địa vị đặc thù của Hồng Kông', BQP TQ nói gì?