00:00

Dưới nuôi gà ta đông như 'quân Nguyên', trên trồng giống bưởi quý, ông nông dân này có của ăn của để

TIN LIÊN QUAN