Dương Triệu Vũ kể hết sự thật trong talkshow Đối mặt

'Anh ấy đã hy sinh cả tuổi trẻ để tôi có được ngày hôm nay, tôi nợ anh Linh chữ nghĩa lớn lao lẫn chữ tình đầy dằn vặt', Dương Triệu Vũ nói.

Giải trí