00:00

Dương Triệu Vũ nói thẳng mặt Trường Giang: 'Đánh phấn còn chùi được chứ lùn thì làm sao cao lên được'

TIN LIÊN QUAN