Đường đi thay đổi của cơn áp thấp vừa mạnh lên thành bão

Khoảng chiều 16/8, bão sẽ áp sát các tỉnh ven biển miền Bắc, sức gió tối đa 75 km/giờ, gây mưa cả đợt 300 mm.

Xã hội