Đường lên đỉnh Olympia: Cuộc đua song mã xuyên suốt chương trình, hai nam sinh xuất sắc 'dắt tay nhau' vào cuộc thi tháng