Đường sắt Bắc-Nam bị chia cắt do mưa lũ, phải chuyển tải hành khách