Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Vẫn chưa chốt được thời gian khai thác thử