Đường sắt Cát Linh - Hà Đông khó khai thác trong năm 2019