Duy Mạnh có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi nữ CĐV bị pháo sáng rơi trúng