EU ban hành hướng dẫn phòng COVID-19 trong dịp Giáng sinh và Năm mới