EU 'dằn mặt' Tướng Haftar, hối thúc các nước tái triển khai tàu chiến