Em bé trườn ngược nhanh như chớp

Em siêu thế cơ chứ, bé tí đã làm trò rồi.

Siêu hài