Em có tình mà chị gắt thế

Chị làm gì mà gắt thế, tình chị duyên em thôi mà.

Siêu hài