Em trai nạn nhân vụ thi thể trong bê tông ở Bình Dương: 'Đúng anh trai tôi thật rồi'