00:00

F-35C chưa thể vận hành dù... hoàn hảo

TIN LIÊN QUAN