FDA thông qua loại thuốc ông Trump từng dùng điều trị COVID-19