FIFA: 'Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ đầy tiềm năng và sẽ tiến xa'