Facebook đã có hiệu ứng chữ World Cup, thử comment hoặc viết status là có ngay