Facebook xóa hàng triệu bài đăng vì thông tin sai về COVID-19