Facebooker Hiếu Orion: 'Chúng tôi nhận ra khỏa thân như vậy quá xấu... Mong mọi người không quá bức xúc'