Faker được vinh danh tại Seoul vì những đóng góp lớn lao cho công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19