Fan Israel dọa dùng tivi đập đầu vợ nếu bị cấm xem World Cup