Fan Việt 'than trời' cho rằng Kiều Loan bị chuyên gia make up của Miss Grand International 'dìm hàng'

Giải trí