Fan cuồng mặc con dâu đau đẻ vẫn xin chụp hình cùng Việt Hương

Danh hài Việt Hương một phen vừa cảm động vừa cười không ngớt trước tình cảm của một fan lớn tuổi.

Giải trí