Fan lo lắng H'Hen Niê tiếp tục 'một mình một cõi' với sắc tím, nhưng lí do ít ai ngờ