Fan nữ đỏ mặt tía tai... tẩn nhau ở Copa America

Thể thao