Fidel Castro và những lần thoát chết: 'Đơn giản là số mệnh'