Filip Nguyễn chọn khoác áo Czech dù nói yêu Việt Nam