Ford hé lộ cách tận dụng linh kiện siêu bán tải F-150 làm mặt nạ phòng độc chống COVID-19