Ford thử nghiệm robot giao hàng tự hành như người

Robot 2 chân có thể sẽ được ứng dụng cho mảng giao hàng tự hành. Công nghệ robot này thậm chí còn hấp dẫn và khả thi hơn cả robot taxi. Robot giao hàng sẽ làm giảm gánh nặng về sự an toàn cho con người.

Thứ tư, 29/05/2019 08:12

Kinh doanh