Fukushima chìm đắm trong bầu không khí lễ hội mang đậm nét Việt Nam