G20 nhấn mạnh sự tiếp cận công bằng đối với vắcxin phòng COVID-19