GĐ điều hành CLB Nam Định nói gì về sự việc pháo sáng gây thương tích?